Systemy automatyki budynkowej

Dostarczymy, zaprojektujemy i wykonamy nowoczesne systemy autmatyki budynkowej

Profesjonalna obsługa

9

Monitoring wizyjny

Systemy kontroli dostępu, systemy monitoringu wizyjnego, systemy alarmowe, systemy rejestracji czasu pracy, systemy przywoławcze

9

Ochrona dostępu

Ochrona dostępu do pomieszczeń za pomocą czytników na kartę, na kod czy na linie papilarne.

9

Obsługa parkingów

Wjazd na parking za pomocą czytników dalekiego zasięgu lub za pomocą systemu automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych.

9

Systemy przywoławcze

Systemy przywołania personelu w szpitalach czy w pomieszczeniach dla osób niepełnosprawnych

Systemy automatyki budynkowej

Nowoczesne biurowce czy budynki wyposażone są w wiele elementów teletechnicznych takich jak: systemy kontroli dostępu, systemy monitoringu wizyjnego, systemy alarmowe, systemy rejestracji czasu pracy, systemy przywoławcze. Firma Translocus może dostarczyć i zainstalować w Państwa obiektach takie systemy. Możemy np. chronić dostęp do pomieszczeń za pomocą czytników na kartę, na kod czy na linie papilarne. Możemy np. przygotować przejścia kontrolne typu śluza. Możemy np. monitorować za pomocą kamer teren wokół budynku, główne ciągi komunikacyjne, stanowiska pakowania towaru czy inne stanowiska pracy. Możemy np. udostępniać wjazd na parking za pomocą czytników dalekiego zasięgu czy za pomocą systemu automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych. Możemy np. chronić obiekt za pomocą czujek i teren wokół za pomocą barier podczerwieni. Możemy np. przygotować urządzenia dla potwierdzania obecności w pracy i wyjść na przerwy. Możemy m.in. zainstalować systemy przywołania personelu w szpitalach czy w pomieszczeniach dla osób niepełnosprawnych. Możemy przygotować dla Państwa wizualizację stanu systemów budynkowych na rzutach architektonicznych.

Nasza praca

Ostatnie
Projekty

Focus Hotel Poznań

  • sieć LAN i WiFi
  • sygnalizacja pożaru
  • oddymianie
  • monitoring wizyjny
  • system RTV

Klinika Candeo

  • sieć komputerowa
  • monitoring wizyjny
  • kontrola dostępu
  • system alarmowy
  • rejestracja czasu pracy
Referencje

Prace wykonane zostały fachowo, rzetelnie i terminowo. Translocus spełnił wymogi zarówno Zamawiającego jak i Inwestora. Polecamy firmę jako pewnego partnera w biznesie.

Jacek Ławicki

Kierownik Działu Realizacji Usług, NETIA SA

Wszystkie prace zostały wykonane w sposób spełniający wymagane standardy, zgodnie z oczekiwaniami. Pracowników Translocus cechuje profesjonalizm, powierzone im zadania wykonano poprawnie.

Artur Guliński

Dyrektor Działu Przygotowanie, NICKEL Sp. z o.o.

Firma Translokus należycie i w terminie wykonała zadania w zakresie utrzymania sieci LAN i dedykowanej sieci elektrycznej. Wykonała również niezbędne pomiary elektryczne.

Przemysław Jeziorek

Kierownik, Technika Automatyzacji, Volkswagen Poznań

F.A.Q.

Najczęstsze Pytania

u

Jakie są u Państwa godziny pracy ?

Standardowe godziny pracy to 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku. Oprócz tego czasami pracujemy w wydłużonym czasie pracy, szczególnie przed oddaniem do użytku naszych instalacji oraz w czasie przerw serwisowych u naszych klientów – które mają miejsce głównie w weekendy.

u

Czy praca u Państwa wiąże się z wyjazdami w delegacje?

Większość prac (około 90%) prowadzimy w Poznaniu i najbliższych okolicach. Niektórzy nasi klienci mają oddziały w innych miastach w Polsce oraz w Niemczech i wtedy praca dla nich wiąże się z delegacjami. Delegacje trwają zazwyczaj od 2 do 5 dni.

u

Czy pracują Państwo dla klientów indywidualnych?

Dla klientów indywidulanych pracujemy bardzo rzadko. W zdecydowanej większości naszymi kontrahentami są zakłady produkcyjne, firmy budowlane, instytucje publiczne, przedsiębiorstwa energetyczne czy telekomunikacyjne.

u

Czy przyjmują Państwo uczniów i studentów na staż?

Tak, przyjmujemy. Staż odbywa się na mocy porozumienia z uczelnią lub szkołą. Określane są warunki i czas trwania stażu. Do tej pory mieliśmy na stażu studentów z Politechniki Poznańskiej oraz uczniów z Zespołu Szkół Łączności w Poznaniu.

12 + 10 =

Nasz adres

Translocus Sp. z o.o.
ul. Druskienicka 8/10
60-476 Poznań

Telefon

+48 61 65 695 65
+48 61 62 475 43

Email

biuro@translocus.pl

Translate