Zarząd

Prezes Zarządu

Wojciech Lasecki

Ukończył studia podyplomowe z Zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz studia magisterskie kierunek Elektronika i Telekomunikacja na Politechnice Poznańskiej. Odbył staże naukowe na Uniwersytecie w Kaiserslautern oraz w ośrodku badawczym CSELT w Turynie.

Wiceprezes Zarządu

Wojciech Pośpiech

Ukończył studia podyplomowe z Zarządzania Przedsiębiorstwami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz studia magisterskie kierunek Elektronika i Telekomunikacja na Politechnice Poznańskiej. Studiował również Informatykę Techniczną na Uniwersytecie w Hanowerze.

8 + 10 =

Nasz adres

Translocus Sp. z o.o.
ul. Druskienicka 8/10
60-476 Poznań

Telefon

+48 61 65 695 65
+48 61 62 475 43

Email

biuro@translocus.pl

Translate