Klinika stomatologiczna Candeo

Nasza firma odpowiedzialna była za systemy teletechniczne takie jak: sieć komputerowa, monitoring wizyjny, kontrola dostępu, system audio-video, system alarmowy, system informacji dla pacjentów, rejestracja czasu pracy, współpraca unitów stomatologicznych z systemami komputerowymi i wizyjnymi.

Focus Hotel Poznań

 W ramach umowy zainstalowaliśmy i uruchomiliśmy systemy teletechniczne: sieć komputerową LAN i WiFi, system sygnalizacji pożaru, system oddymiania dróg ewakuacyjnych, monitoring wizyjny, system RTV, system telefoniczny, system nagłośnienia.

11 + 7 =

Nasz adres

Translocus Sp. z o.o.
ul. Druskienicka 8/10
60-476 Poznań

Telefon

+48 61 65 695 65
+48 61 62 475 43

Email

biuro@translocus.pl

Translate