Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez
Translocus Sp. z o.o.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie określane jako RODO)
informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Translocus Sp. z o.o.
z siedzibą przy ul. Druskienickiej 8/10, 60-476 Poznań, tel. +61 65 695 65, adres e-mail: biuro@translocus.pl

Posiada Pan/Pani prawo żądania:

  • dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,
  • ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
  • ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,
  • przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO,
  • prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO,

Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez przesłanie swoich żądań spółce na adres e-mail: biuro@translocus.pl

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi bądź umowy.
Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.

Translate