Focus Hotel Poznań

W sierpniu 2018 r. zakończyliśmy prace w budynku hotelowo-usługowym sieci FOCUS HOTELS w Poznaniu. W ramach umowy zainstalowaliśmy i uruchomiliśmy systemy teletechniczne: sieć komputerową LAN i WiFi, system sygnalizacji pożaru, system oddymiania dróg ewakuacyjnych, monitoring wizyjny, system RTV, system telefoniczny, system nagłośnienia. Nasze systemy musiały spełnić zarówno wysokie standardy sieci hotelowej FOCUS HOTELS jak i standardy bezpieczeństwa wymagane dla budynków zamieszkania zbiorowego.

Umiejętności

Opublikowano w dniu

19 sierpnia 2018

Translate