Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Zakończyliśmy instalację systemu kontroli dostępu w budynkach Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Prace obejmowały modernizację oraz rozbudowę systemu kontroli dostępu w 10 budynkach uczelni, w oparciu o system ICT Protege GX. Zainstalowaliśmy i zaprogramowaliśmy...
Translate